Miten välttää velkavankeus

Velkavankeudella tarkoitetaan taloudellista tilannetta, johon henkilö on hankkiutunut tahtomattaan useiden lainojen erääntymisen myötä. Maksamattomien velkojen painaessa päälle velallinen on ehkä yrittänyt paikata tilannetta ottamalla aina vain yhden uuden lisälainan pakotieksi. Kun yhä useampi otetuista lainoista on erääntynyt ja kerryttänyt velkasummaa entisestään, kehärakenne on valmis. Velkavankeudesta puhutaan, kun velallinen on siinä tilanteessa, ettei ulospääsyä tilanteesta tunnu olevan. Velat kasvavat korkoa jatkuvasti, eikä varsinaisen velkasumman lyhennyksiin yksinkertaisesti ole varaa. Mikä avuksi?

Ensimmäinen vaihe ongelman ratkaisemiseksi on ongelmallisen tilanteen tajuaminen. Pysähtyminen ongelman – sen faktan, ettei veloista tunnu enää mahdollista päästä eroon omin avuin – äärelle auttaa miettimään realistisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ensimmäiseksi on tärkeää olla yhteydessä velkojaan. Taho, jolta velka on lainattu, on paras yhteistyökumppani asioiden sopimiseen. Takaisinmaksuaikataulun päivittäminen voi auttaa tai ainakin antaa lisäaikaa asioiden miettimiseen. Jos hyvin käy, ulkopuolisia tahoja ei tarvita, vaan ongelma selviää pikkuhiljaa ajan kanssa velalliselle sopivan maksuaikataulun ja kurinalaisen kulutuskäyttäytymisen turvin.

Erityisen tärkeää on siis oman kulutuskäyttäytymisen tarkkailu. Jos velkakierre on seurausta holtittomasta luottokierteestä, joka on syntynyt luotujen tarpeiden tyydyttämisestä, on aiheellista miettiä omia tarpeitaan. Mikä on todella niin tärkeää, että sen vuoksi on otettava kallista lainarahaa – sen sijaan, että mitoittaisi oman kuluttamisensa tulotason mukaiseksi? Asumiskustannukset, elintarvikkeet ja pakollinen liikkuminen ovat perustarpeita. Sen sijaan luxus-huonekalut, jatkuvat ravintolaillat ja uusinta mallia oleva auto ovat asioita, joiden kohdalla kannattaa joskus vastustaa mielihalujaan ja tyytyä vähempään.

Joskus voi olla järkevää yhdistää monta pientä velkaa yhdeksi isommaksi. Tästä seuraa usein säästöä koroissa ja muissa kustannuksissa, kuten tilinhoitomaksuissa. Kulutusluottojen ja pikavippien kuittaaminen pankkilainalla on korkojen ja muiden kustannusten puolesta edullinen vaihtoehto, muttei yleensä järjesty ilman takaajaa. Takuiden ja/tai takaajien puuttuessa voi kääntyä Takuu-Säätiön puoleen. Säätiö takaa lainoja velkakierteeseen joutuneille, joiden on mahdollista selvitä veloistaan. Ehtona on, että syyt, jotka johtivat ylivelkaantumiseen, on nyttemmin selvitetty ja hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Usein velkaantuminen on alkanut jonkinlaisen addiktion tai elämäntilanteen muuttumisen (muutto ensimmäistä kertaa omaan kotiin, työttömyys, avioero) myötä.

Jokaisen kuluttajan saatavilla oleva ulkopuolinen apukeino on myös oman kunnan talous- ja velkaneuvoja. Palvelu on maksutonta. Talous- ja velkaneuvojan avulla voi kartoittaa oman velkatilanteensa, jolloin on mahdollista saada ohjausta velkojen järjestelymahdollisuuksista (esimerkiksi uusi maksuaikataulu) sekä opastusta juuri omaan tilanteeseen sopivien tukipalvelujen äärelle. Neuvoja voi toimia myös apuna velkojien kanssa neuvoteltaessa. Joskus on myös laadittava tuomioistuimelle tehtävä velkajärjestelyhakemus sekä maksuohjelma. Talous- ja velkaneuvoja auttaa molempien laatimisessa ja tarkistamisessa.

Ylivelkaantuneen on mahdollista saada apua usealta eri taholta, mutta usein apua on tajuttava itse hakea – tai jopa vaatia. Jos ongelmaansa ei tiedosta, avun hakeminenkaan ei luonnollisesti tunnu tarpeelliselta. Kuluttajaliitto tarjoaa internet-sivuillaan mahdollisuuden testata, uhkaako ylivelkaantuminen. Myös läheiset ovat usein hyvä mittari oman taloudellisen tilanteen testaamiseen. Jos ympäriltä kysyttäessä (tai jopa kysymättä) satelee epäileviä vihjauksia: “Miten rahasi riittävät kaikkeen tuohon…?”, kannattaa kilauttaa pienen pientä hälytyskelloa korviensa välissä ja arvioida omaa taloudellista tilannettaan. Onko aihetta muutokseen, ja jos on, millaista? On aina helpompaa, jos tilanteen ehtii korjata ennen kuin lumipalloefekti on paisuttanut tilannetta järjettömästi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *